Cookie beleid TAC'90

De website van TAC'90 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Uw privacy

TAC’90 is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit beleid “Bescherming persoonsgegevens” heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop TAC’90 persoonsgegevens verwerkt van leden, ouders en vrijwilligers van onze voetbalclub.

Uiteraard worden de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TAC’90 zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is voetbalclub TAC’90, Roemer Visscherstraat 108, 2533 VG Den Haag. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor TAC’90 uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt TAC’90 via het aanmeldingsformulier persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een lidmaatschap aangaat om deze beschikbaar te stellen aan de KNVB via Sportlink;
  • Wanneer u een lidmaatschap aangaat om met beperkte gegevens (voornaam en achternaam gekoppeld aan een team) als team informatie zichtbaar te stellen via www.tac90.nl;
  • Wanneer u een lidmaatschap aangaat om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen aan leeftijd coördinator en trainer/coach. Hierbij gaat het om voornaam, achternaam, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Wanneer u een lidmaatschap aangaat wordt u aangemeld voor de interne (digitale) nieuwsbrief [*];
  • Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger. Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik t.b.v. het organisatiebeleid en het uitvoeren van vrijwilligerstaken in het bijzonder

Alle persoonsgegevens, naast de gepubliceerde team informatie via de website, kunnen alleen door geautoriseerde personen (met geheimhoudingsverplichting) worden ingezien. Indien persoonsgegevens om anders dan hierboven genoemde redenen gebruikt dienen te worden, zal hier te allen tijde nadrukkelijk toestemming voor worden gevraagd bij desbetreffende.

Foto’s en filmopnamen

Op het sportpark “De Verlichting” van TAC’90, en incidenteel buiten het eigen sportpark, kunnen er foto’s of filmopnamen van leden en overige betrokkenen van TAC’90 gemaakt worden. Deze foto’s en filmopnamen kunnen op social media en de website van TAC’90 gepubliceerd worden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het gebruik van foto’s en filmopnamen. Wij plaatsen nooit foto’s waardoor personen schade kunnen ondervinden. Ook worden er bij foto’s en video’s in geen enkel geval namen geplaatst, tenzij daar expliciet toestemming voor is gevraagd aan u.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

TAC’90 laat, behalve door de KNVB, geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

KNVB app’s

De KNVB biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps (bijv. De Voetbal app en de Wedstrijdzaken app). In deze apps worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt verkregen via TAC’90. Voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de KNVB apps is er een door de KNVB opgestelde privacy statement. Deze is te vinden via www.voetbal.nl/privacy. De privacy instellingen zijn hier door u zelf aan te passen.

Social Media

Het kan voorkomen dat TAC’90 foto’s en/of persoonsgegevens van leden, ouders of vrijwilligers op social media plaatst. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden geplaatst.

TAC’90 gaat graag, via het web en social media kanalen, in dialoog met leden, ouders en vrijwilligers over haar organisatie. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

TAC’90 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. TAC’90 is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met TAC’90 via [email protected].

Website van TAC’90 en andere websites

Op de website van TAC’90 treft u een aantal links aan naar andere websites. TAC’90 kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

TAC’90, t.a.v. Bestuur, Roemer Visscherstraat 108, 2533 VG Den Haag of e-mail: [email protected]

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

TAC’90 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het beleid bescherming persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien TAC’90 een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop TAC’90 uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze ledenvergadering, website, social media of eventueel in een nieuwsbrief.


[*] Wanneer u een lidmaatschap bij TAC’90 aangaat heeft u automatisch toestemming gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. U zult in dat geval mogelijk leuke en belangrijke informatie vanuit de club naar u mislopen, echter de voor het lidmaatschap essentiële informatie is altijd via de website te benaderen. In de statuten en het huishoudelijk regelement is bepaald dat TAC’90 verwacht dat leden dit kanaal proactief zelfstandig volgen om op de hoogte te blijven.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!